• Attrahera
 • Anställa
 • Onboarding
 • Engagera

Attrahera ger kunderna en lösning för att attrahera, engagera och hitta de bästa talangerna/kandidaterna till lediga positioner. HXMNOW Attrahera hjälper rekryterare att hitta och skapa engagemang inom en plattform, med en optimering av karriärwebbplatser, möjlighet att publicera annonser på flera siter, möjlighet till socialt nätverkande och till mobilkarriärsidor.

 • Jobbsök och ansökan från kandidaten
 • Ansökningsstatus
 • Jobbaviseringar
 • Talangnätverk
 • Dashboard som visualiserar mätvärden (t.ex. tid, budget)
 • Fullständig branding av Karriärsidan

Attrahera samlar alla de senaste rekryterings- och kandidatverktygen inom en plattform – från annonser till kampanjer för att leverera ett unikt integrerat tillvägagångssätt som förbättrar hela kandidatupplevelsen.

HXMNOW Anställa förenklar och automatiserar hela rekryteringsprocessen med omfattande end-to-end-funktionalitet från jobbannonser, kampanjer, godkännandeflöden, kandidatval och digitalt jobberbjudande. HXMNOW Anställa ger en smidig kandidatupplevelse med workflow för nyanställning som en del av en integrerad upplevelse för hela anställningen, allt för att driva affärsresultat i hela din organisation.

 • Skapa och godkänna ansökan/kravprofil
 • Jobbannonser
 • Kandidatprofil och ansökan
 • Kandidaturval
 • Jobberbjudanden
 • Ny anställning / Onboarding

Anställa är en omfattande och ändå enkel rekryteringslösning som hjälper dig att få en bättre anställningsprocess på kort tid.

Skapar en välkomnande och stödjande onboarding för nyanställda och vid interna förflyttningar. HXMNOW Onbarding ger kandidater en fullständig onboardingprocess, vilket möjliggör en smidig övergång från kandidat till anställd.
Att snabbt onboardas i jobbet med processer som förbättrar engagemanget under hela medarbetarens livscykel. Skapa en skräddarsydd och engagerande onboardingprocess för att matcha ditt företags behov med HXMNOW Onboarding.

 • Granska data från nyanställning
 • Insamling av personuppgifter
 • Dokumentlagring
 • Avslutningsprocessen
 • Kunskapsöverföringsplan

HXMNOW Onboarding gör den första tiden i nya jobbet och vid avslut enkel, automatiserad och personlig.

Engagera är en flexibel, global HR-lösning som hjälper dig att möta dina medarbetares förväntningar och företagets affärsbehov. HXMNOW Engagera erbjuder en smart automatisering och HR-workflow över system- och affärsfunktioner, så att du kan hantera processer, inte bara transaktioner. Automatisera dina kärnprocesser med HXMNOW Engagera.

 • Globala förmånsfunktioner
 • Instrumentpaneler för att visualisera organisationen
 • Kraftfull självservice

Med HXMNOW Engagera kan du standardisera dina HR-processer och stödja global efterlevnad – med en intuitiv, modern lösning som engagerar hela din personalstyrk