• Perform
  • Reward

Som en integreret del af Talent Management automatiserer Perform fuldt ud styringen af medarbejdernes præsentationer med gennemtænkt målsætning, løbende dialog og kontinuerlig udvikling. Perform gør det muligt at evaluere og anerkende de bedste talenter, tilpasse strategier og mål, samt forbedre processerne løbende.

  • Styring af ydelse og præsentation
  • Målsætning
  • Medarbejdersamtaler
  • Løbende feedback

Hold din arbejdsstyrke fokuseret på de rigtige forretningsmål. Supporter medarbejdere med løbende feedback og coaching, så de kan udvikling sig og opnå succes. Følg effekten og værdiskabelsen af dine medarbejderes præsentationer med Perform.

Byg strategiske kompensationsprogrammer til at anerkende medarbejderne. Forbedr individuelle og overordnede præstationer ved at afstemme kompensationsprogrammer med virksomhedens mål. Reward tilbyder en fleksibel, global kompensationsløsning, der accelererer og optimerer beslutningstagningen og knytter din største udgift – løn – sammen med dine forretningsresultat.

  • Konfigurer arbejdsprocesser
  • Tilpasning af kompensationspakker
  • Værktøjer til kompensation og anerkendelse af medarbejdere.
  • Oversigt af vigtige nøgletal
  • Systemstyrede kontroller og balancer

Reward kan engagere medarbejderne og være et virkemiddel til at skabe forbedret præstationer og sikre fastholdelse af de bedste talenter.