• Easy Documents
 • Easy Archives

Centraliser den måde dine HR–afdeling opretter, administrerer og behandler medarbejderdokumenter.
Fra det tidspunkt, hvor en potentiel medarbejder første gang kommer i kontakt med virksomheden, til det tidspunkt, hvor vedkommende forlader virksomheden eller går på pension, skal HR–fagfolk håndtere en række dokumenter og processer, der strækker sig over hele medarbejderens arbejdsliv.

 • Spar tid
 • Rollebaseret rettigheder
 • Automatiseret dokument generering og distribution
 • Forbedret risikostyring og overholdelse af regler og standarder
 • Flere datakilder

Din virksomhed genererer en konstant voksende mængde information og data, der er afgørende for din succes, i et stadigt mere komplekst lovgivningsmæssigt landskab.
Baseret disse forretningskrav har Gavdi udviklet en Cloud-løsning – Gavdi Easy Archives. Dette gør det muligt at imødekomme den stadigt voksende efterspørgsel efter arkivstyringssystemer

 • Arkiver et stort antal dokumenter med et enkelt klik
 • Rollebaserede tilladelser
 • Arkiver, hent og administrer alle dine dokumenter på ét sted
 • Designet til at opfylde dit stadigt stigende arkiverings og lageringsbehov
 • Gør det muligt at tagge og opbevare dokumenter i overensstemmelse med virksomhedens retningslinjer