• Easy Documents
 • Easy Archive

Centralisera hur HR skapar, hanterar och behandlar medarbetardokument. Från den tidpunkt då en potentiell anställd först kommer i kontakt med företaget till den tid då han eller hon lämnar företaget, går i pension etc behöver HR-personal hantera en rad dokument och processer som spänner över hela den anställdes arbetsliv.

 • Betydande tidsbesparingar
 • Rollbaserade behörigheter
 • Automatiserad dokumentgenerering och distribution
 • Förbättrad riskhantering och efterlevnad av regler och standarder
 • Flera datakällor

Ditt företag skapar en ständigt växande mängd information som är avgörande för er framgång i ett alltmer komplext regelverk. Som svar på dessa ständigt växande affärskrav har Gavdi utvecklat en molntjänst – “Gavdi Easy Documents” för att möta den ständigt växande efterfrågan på arkivhanteringssystem.

 • Arkivera massdokument med ett enda klick
 • Rollbaserade behörigheter
 • Arkivera, hämta och hantera alla dina dokument på ett enda ställe
 • Designad för att möta dina ständigt ökande lagringskrav
 • Gör det möjligt att lagra dokument