• Easy Documents
 • Easy Archives

Standardiser måten HR-avdelinger oppretter, håndterer og behandler medarbeiderdokumenter. Nye medarbeiderprosesser kan gi tekniske dokumentutfordringer for HR. Fra det øyeblikket en potensiell ansatt først kommer i kontakt med organisasjonen til det tidspunktet de forlater selskapet. I løpet av denne tiden må HR håndtere en rekke dokumenter og prosesser, som strekker seg over hele livssyklusen for ansatte i organisasjonen.

 • Betydelige tidsbesparelser
 • Rollebaserte rettigheter
 • Automatisert dokument generering og distribusjon
 • Forbedret risikostyring og etterlevelse
 • Flere datakilder

Bedrifter skaper en stadig voksende mengde informasjon som er avgjørende for å håndtere et voksende komplekst regelverk. For å etterleve disse stadig voksende forretningskravene har Gavdi utviklet en skyløsning – “Gavdi Easy Archives” for å imøtekomme den stadig økende etterspørselen etter arkiveringssystemer.

 • Arkivere masseproduksjon av dokumenter med et enkelt klikk
 • Rollebaserte rettigheter
 • Arkiver, last ned og administrer alle dokumentene på ett sted
 • Designet for å møte stadig økende behov for arkivering
 • Gjør det mulig å lagre og merke dokumenter i samsvar med selskapets policy