• Perform
  • Reward

Als integraal onderdeel van Talent Management automatiseert HXMNOW Perform het prestatieproces volledig, en verbetert de prestaties van werknemers door doordachte doelstellingen, voortdurende dialoog, en voortdurende ontwikkeling. HXMNOW Perform stelt u in staat toptalent te evalueren en te erkennen, uw strategieën en doelstellingen op elkaar af te stemmen, en het prestatiebeheer van uw werknemers voortdurend te verbeteren.

  • Doorlopend prestatiebeheer
  • Doelen stellen
  • Prestatie-evaluatie
  • Voortdurende feedback

Houd uw personeel voortdurend gericht op de juiste zakelijke doelstellingen, help werknemers zich te verbeteren en te slagen met voortdurende feedback en coaching, en meet nauwkeurig de waarde en impact van uw werknemers met HXMNOW Perform.

Bouw strategische belonings- en erkenningsprogramma’s voor werknemers – Verbeter individuele en algemene bedrijfsprestaties, door beloningsprogramma’s af te stemmen op bedrijfsdoelstellingen. HXMNOW Reward biedt een flexibele, globale beloningsoplossing die de besluitvorming versnelt en optimaliseert, en die uw grootste kostenpost – de beloning van uw werknemers – aan het werkelijke bedrijfsresultaat koppelt.

  • Configureerbare workflows
  • Beloningspakketten op maat
  • Belonings- en erkenningsinstrumenten
  • Inzicht in belangrijke kengetallen
  • Systeemgecontroleerde controles en tegenwichten

HXMNOW Reward kan werknemers engageren, tot betere prestaties aanzetten en toptalent behouden.