Human Experience Management Now

En ny visjon for å håndtere medarbeideropplevelsen

HXMNOW er en ny og enkel HR løsning som er rask å implementere, og som gjør det mulig for organisasjoner å automatisere HR prosesser digitalt ved hjelp av verdens ledende «Human Experience Management»-løsning, SuccessFactors. Løsningen er bygget og levert av Gavdi.

down

TILTREKKE OG ENGASJERE

Forestill deg en ny tilnærming til ansettelsesprosessen

Å finne riktige talenter og tiltrekke seg disse er en av de viktigste HR prosessene.
HXMNOW løsningen tilbyr en helhetlig rekrutteringsløsning hvor du kan tiltrekke de riktige medarbeiderne, introdusere, utvikle og ansette i en helhetlig rekrutteringsløsning. Denne løsningen omfatter også onboarding som skal sikrer at nyansatte får en spennende og produktiv opplevelse som nyansatt.

HXMNOW tilbyr en løsning som oppfyller de viktigste oppgaver i rekrutteringsprosessen:

 • Tiltrekke
 • Engasjere
 • Ansette
 • Onboarde

Talent Management

Prestasjon og Belønning

Inspirer medarbeiderne til å yte sitt beste. Vurdere og identifisere de beste nøkkelpersonene og talentene, avstemme og tilpasse strategi og mål for å kontinuerlig forbedre medarbeidernes prestasjoner.

 • Kontinuerlig prestasjonsledelse
 • Sette mål
 • Prestasjonsvurdering og utviklingssamtale
 • Løpende tilbakemeldinger

FIRE ENKLE TRINN

Læring og Utvikling

En intelligent læringsplattform som hjelper deg å oppdatere og videreutvikle dine medarbeidere slik at organisasjonen kan omstille seg raskt ved endringer av kompetansebehov og forretningsmuligheter. Øk medarbeidernes produktivitet gjennom samarbeid, og muliggjør deling av kunnskap på tvers av en brukervennlig læringsplattform.

 • Ferdigheter og krysskompetanse
 • Etterfølgerplanlegging via organisasjonskartet
 • Talentsøk og Talent Pool
 • Planlegge utviklingsmål og følge opp

DOKUMENTSTYRING OG ARKIVERING

Dokumentstyring – (Easy Documents & Easy Archives)

Forvandle måten du administrerer, deler og arkiverer HR dokumenter på. Effektiviser HR-administrasjonen din på en smart måte, med vår dokumenthåndteringsløsning.

 • Automatiserte prosesser
 • Rollebasert tilgangsstyring
 • Flere datakilder
 • Forbedret risikostyring og etterlevelse

3 TRINN TIL EN SKYBASERT LØSNING

En akselerert tilnærming til din HR-transformasjon

En implementeringsmetodikk som forenkler konfigurasjonen din og reduserer prosjektkostnadene sammenlignet med et tradisjonelt implementeringsprosjekt.

croses