Attract & Engage modulen

 • HR Kjerneprosesser
  Automatiser grunnleggende HR prosesser
 • Rekruttering
  Finne, tiltrekke og ansette riktige medarbeidere i en integrert løsning
 • Onboarding
  Engasjer medarbeideren til å komme raskt inn i jobben, og forbedre engasjementet gjennom hele ansettelsesforløpet

Legg til moduler

Talent Management
Tiltrekke, utvikle og beholde medarbeidere

 • Prestasjon og målstyring
  Engasjere og motivere medarbeidere til å prestere sitt beste
 • Lønnsrevisjon/Kompensasjon
  Fleksibel belønningsløsning med sanntidsdata

Talent Management Plus
Optimalisere prestasjon, engasjement og produktivitet

 • Etterfølgerplanlegging
  Talentutviklingsprosess for fremtidige ledere
 • Læring og utvikling
  Skap en kultur for kontinuerlig læring og utvikling

Dokumentstyring
Standardiser dokumentstyring og prosesser

 • Gavdi Easy Documents
  Forenkle opprettelse og håndtering av HR dokumenter
 • Gavdi Easy Archives
  Arkiver, last ned og administrer alle dokumenter på ett sted

Beregn kostnaden

Velg løsningen(e) som du ønsker ved å slå på glidebryteren nedenfor for å beregne de totale kostnadene
 • Attract & Engage
 • Talent Management
 • Talent Management Plus
 • Dokumentstyring
10,27€
Pr. bruker pr. måned
Total kostnad per år (basert på en 5 års kontrakt)
5.391,75€
Kostnadene ovenfor inkludere Abonnementer, Implementering og løpende Gavdi Support, basert på en 5-års kontrakt. Kostnaden er eksklusive moms og andre avgifter.
Kostnadene ovenfor inkludere Abonnementer, Implementering og løpende Gavdi Support, basert på en 5-års kontrakt. Kostnaden er eksklusive moms og andre avgifter.