• Læring
  • Utvikling

HXMNOW Talent Management Plus er en enkel læringsplattform som forbedrer engasjement og reduserer kompleksitet og kostnader. Den hjelper deg å holde dine medarbeidere oppdaterte, muliggjør kompetanseutvikling, utbedre eventuelle kompetansegap og levere bedre læringsresultater mer effektivt. Systemet muliggjør automatiserte kurs og læringsoppgaver basert på et bredt spekter av ansattdata, slik at målrettet og skreddersydd læring kan oppnås.

  • Sertifisering og dokumenthåndtering
  • Funksjoner for elektronisk signatur og arbeidsflyter

Skap din egen kultur for læring via HXMNOW Læring.

Utvikle, synliggjøre og beholde riktig talent for å sikre fremtidig suksess, samtidig som du synliggjør muligheter som er nødvendige for å støtte fremtidig vekst. HXMNOW Utvikling vurderer medarbeidernes potensiale ved å identifisere, utvikle og beholde personer som trengs for å bygge en talentutviklingsprosess for kritiske roller.

  • Organisasjonskart med etterfølgeroversikt
  • Nominere etterfølgere
  • Talentsøk og talent Pools
  • Skape og planlegge utviklingsmål
  • Kompetanseplaner
  • Talentoversikt

Engasjer ansatte med meningsfylte karriereutviklingsmuligheter, tette talentgapet og ta vare på lederne dine med HXMNOW Utvikle.