• Prestasjon
  • Belønning

Som en integrert del av Talen Management automatiserer HXMNOW prestasjonsledelse fullt ut. Gjennom målsetting, kontinuerlig dialog og utvikling forbedrer du dine ansattes prestasjoner. Løsningen lar deg evaluere og identifisere de beste talentene, justere strategier og mål, og kontinuerlig forbedre ansattes prestasjoner.

  • Kontinuerlig prestasjonsledelse
  • Sette mål
  • Medarbeidersamtaler
  • Løpende tilbakemeldinger

Hold medarbeiderne kontinuerlig fokusert på de riktige forretningsmålene, hjelp ansatte til å forbedre seg og lykkes ved hjelpe av en løpende tilbakemeldingskultur. Følg nøye med verdiskapningen og effekten av dine ansattes prestasjoner.

Skap egne strategiske belønningsordninger for ansatte – Forbedre individuelle og overgripende resultater ved å tilpasse belønningsordningene til forretningsmålene. HXMNOW Belønning gir en fleksibel belønningsløsning som påvirker beslutningstaking og knytter dine største utgifter – lønn til ansatte – til det faktiske forretningsresultatet.

  • Konfigurerbare arbeidsflyter
  • Tilpassede belønningsordninger
  • Belønningsverktøy
  • Nøkkeltalloversikt
  • Systemstyrte kontroller og saldo

HXMNOW Belønning kan engasjere medarbeidere, være et virkemiddel for å øke prestasjon og beholde de beste medarbeiderne i organisasjonen.