• Lärande
  • Utveckla

HXMNOW Lärande är en enkel inlärningsplattform som förbättrar engagemang och minskar komplexitet och kostnad. Den hjälper dig att hålla medarbetarna uppdaterade, gör det möjligt för dig att utveckla dina medarbetare, stänga kompetensbrister och leverera bättre lärandemål mer effektivt. Lärande möjliggör automatiserade föreslag baserade på dina medarbetares attribut och data, vilket möjliggör ett målinriktat och skräddarsytt lärande i din organisation.

  • Certifiering och dokumenthantering
  • Funktioner för e-signatur och arbetsflöden

Skapa en lärandekultur idag med HXMNOW Lärande

Utveckla, identifierar och behåller rätt talanger för att säkerställa framgång, ha en god översikt och bra stöd för planering, vilket är nödvändigt för att stödja framtida tillväxt. HXMNOW Utveckla identifierar medarbetares potential och eventuell risk att någon slutar, utvecklar och har stöd för att behålla medarbetare och bygga en talangspipeline för kritiska roller.

  • Organisationsschema
  • Nominera efterträdare
  • Talangsökning och talangpooler
  • Skapa och planera utvecklingsmål
  • Karriärarbetsblad
  • Presentation -Talangöversikt

Engagera medarbetare med meningsfulla karriärutvecklingsmöjligheter, minska klyftan mellan talang och ta hand om dina ledare med HXMNOW Utveckla.