• Prestera
  • Belöna

En del i Talanghanteringen är att den automatiserar hela prestationsprocessen fullt ut, förbättrar medarbetarnas resultat genom att sätta adekvata, kloka mål, har stöd för en kontinuerlig dialog och kontinuerlig utveckling under hela året. HXMNOW Prestation gör det möjligt för dig att utvärdera och identifiera dina topptalanger, koppla ihop affärsstrategi med målprocessen och förbättrar medarbetarnas prestationer kontinuerligt.

  • Kontinuerlig prestationshantering
  • Mål uppsättning
  • Utvecklingssamtal
  • Pågående feedback

Låt dina medarbetare ständigt vara fokuserade på rätt affärsmål, stöd medarbetare att förbättra och lyckas genom löpande feedback och coachning och följ noggrant utfall och effekt av dina medarbetares prestationer med HXMNOW Prestation.

Skapa strategiska kompensationsprogram för medarbetare – Förbättra individuella och övergripande affärsresultat genom att anpassa kompensationsprogram till verksamhetens mål. HXMNOW Belöna ger en flexibel, global kompensationslösning som accelererar och optimerar beslutsfattande och knyter dina största kostnader – anställdas lön – till faktiska affärsresultat.

  • Konfigurerbara arbetsprocesser
  • Anpassningsbara kompensationspaket
  • Verktyg för Kompensation och erkännande av medarbetares prestation
  • Översikt över viktiga nyckeltal
  • Systemstyrande kontroller och balanser

HXMNOW Belöna kan engagera medarbetarna och vara ett styrmedel för att öka prestation och säkerställa atttopptalanger är kvar inom organisationen